Institute for positive health

Volgens huisartsen en onderzoekers mist de reguliere zorg 'iets' en wordt de definitie van gezondheid, die is opgesteld door de toonaangevende World Health Organization (WHO), uit 1948 n.C. in twijfel getrokken. Dus gaan we maar weer op weg, op weg naar weer een volgende Westerse definitie van gezondheid. Positieve Gezondheid en het spinnenwebmodel spelen hierbij een belangrijke rol, zorgverzekeraars doen mee en introduceren preventie ambassadeurs en professionals in de reguliere zorg worden opgeleid.

Het RIVM en Ministerie van VWS helpen mee aan het tot stand komen van een nieuwe definitie. Ze werken aan bredere gezondheidsconcepten, en huisartsen lobbyen in Den Haag voor meer geld om dit in de praktijk te kunnen brengen. Deze ontwikkeling volgt op initiatieven van het RIVM op het gebied van leefstijl en voeding.

Lange tijd voor de geboorte van Christus was er al medische geneeskunde: Ayurveda. De betekenis van Ayurveda, kennis van het dagelijks leven, geeft al aan dat men destijds een bijzondere kijk had op gezondheid. Haar definitie van gezondheid is al duizenden jaren hetzelfde gebleven, net als de uitgebreid beschreven relatie tussen gezondheid en leefstijl, voeding, het voelen, denken, spreken en gedrag.

Het vertrouwen dat Ayurveda ooit vergoed zal worden door alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering, dat Ayurveda zal verschuiven van aanvullende verzekering naar basisverzekering, dat vertrouwen heb ik niet. Het zou al mooi zijn, en meer dan terecht, dat Ayurveda dezelfde status krijgt als Acupunctuur. En dat vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering niet worden verlaagd. De Westerse reguliere zorg bevestigt met haar ingeslagen richtingen toch de meerwaarde van een andere kijk op gezondheid, of te wel kennis uit het Oosten?

Toch doet het me goed dat de reguliere Westerse medische wereld een stap doet richting de ‘alternatieve’ natuurgeneeskunde Ayurveda. Ook al zal dit worden ontkend en zal men zich blijven verzetten tegen het accepteren van wat eigenlijk mag worden omarmd als complementaire zorg die het reguliere zorgsysteem (ook) kan ontlasten. Deze 'nieuwe' reguliere kijk neigt erg naar preventie, die in de 'alternatieve' zorg dus weer niet vergoed wordt. Maar dan nog,  als oude kennis uit het Oosten in een nieuw Westers jasje kan bijdragen aan een betere samenleving en een gezondere planeet, kan ik dat alleen maar toejuichen!

Terug naar Blog