• Simple Item 2
  • 1

Alweer bijna twintig jaar geleden is de reis naar Taraveda begonnen. De praktijk ontleent haar naam aan een mysterieuze ontmoeting in Kerala, India, met een bronzen beeld van de groene Tara. Tara is geboren uit een poel van tranen die gelaten werden uit compassie voor alle wezens. Compassie voor jezelf en anderen speelt een belangrijke rol in de processen van ontspannen, helen en verlichten. Van Tara wordt gezegd dat zij kan helpen met problematiek dat speelt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Dit zijn allen aspecten die Ayurveda ook in ogenschouw neemt.

Uiteindelijk ben ik gearriveerd, ben ik op de plek waar anderen me al lang zagen, ben ik terug waarvan ik ben weggelopen, ben ik waar ik moet zijn. Mystieke ervaringen hebben mij geleid naar Ayurveda. Na de eerste opleiding Ayurvedisch Therapeut te hebben gevolgd begon het toepassen van de basiskennis in mijn eigen leven en het behandelen van cliënten, om vervolgens de HBO Bachelor studie tot Ayurvedic Practitioner af te ronden. Maar voordat met Taraveda aangevangen kon worden was het kweken van compassie voor mezelf een vereiste om jou het beste te kunnen geven.

Met aanvullende diploma’s op gebied van Coaching en Yoga, zusterwetenschap van Ayurveda, en de niet gecertifi-ceerde levenservaring lever ik een bijdrage aan het verbeteren van lichamelijke, geestelijke en spirituele gezondheid. Weet je de weg naar je bron te vinden, dan is het bijna onmogelijk om nog ziek te worden of om ontevreden door het leven te gaan. Jou op weg helpen naar jouw balans is mijn missie. Ik ben er voor je als je zoekende bent naar minder pijn, meer energie, betere gezondheid, ontspanning, bewustwording, (zelf)acceptatie of een andere kijk op leven, levensstijl en voeding.